وارنیش دریایی (قایق)

وارنیش-قایق

این نوع وارنیش چوب یکی از مقاوم‌ترین انواع وارنیش قایق به شمار می‌رود. وارنیش قایق یا در واقع همان وارنیش دریایی، بسیار انعطاف‌ پذیر بوده و در مقابل تماس با آب و نمک مقاومت بالایی دارد.

به همین دلیل برای پوشش صنایع دریایی مانند: قایق‌ها و … از وارنیش قایق استفاده می‌شود.

وارنیش-قایق

برای جلا دادن به سایر محصولات چوبی که مصارفی غیر از صنایع دریایی دارند، می‌توان از انواع جلادهنده چوب فضای داخلی برای آنها استفاده کرد. همچنین برای محافظت بیشتر از چوب در برابر عوامل خارجی مثل حشرات موزی، پوسیدگی و اشعه ماوراء بنفش خورشید به شما استفاده از روغن چوب فضای داخلی را توصیه می‌کنیم.

این نوع وارنیش چوب یکی از مقاوم‌ترین انواع وارنیش قایق به شمار می‌رود. وارنیش قایق یا در واقع همان وارنیش دریایی، بسیار انعطاف‌ پذیر بوده و در مقابل تماس با آب و نمک مقاومت بالایی دارد.