مشاهده همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

جلادهنده (وارنیش) مخصوص انواع چوب همل

جلادهنده(وارنیش)چوب فضای داخلی

رنگ (یونیورسال) مخصوص فضاهای خارجی و داخلی

رنگ کف و نما (Deck stain) مخصوص فضای خارجی و داخلی(انواع چوب وترموود ها)

روغن چوب نما اگزوتیک (exotic) مخصوص فضای خارجی بسیار قوی (انواع چوب وترموود ها)

750,000 تومان1,750,000 تومان

روغن ضدآب (Teak oil) مخصوص فضای خارجی و داخلی

روغن ظروف چوبی دو جزیی گیاهی و انواع چوب

550,000 تومان2,950,000 تومان

روغن ظروف چوبی و ۱۰۰% گیاهی تک جزیی

250,000 تومان2,500,000 تومان

روغن کف و نما (Deck oil) فضای خارجی(انواع چوب وترموود ها)

750,000 تومان3,400,000 تومان

روغن هاردواکس انواع چوب داخلی

600,000 تومان2,900,000 تومان