مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

پاک کننده چوب (DECK RESTORE) مخصوص فضای خارجی

جلادهنده (وارنیش) مخصوص انواع چوب همل

جلادهنده(وارنیش)چوب فضای داخلی

رنگ (یونیورسال) مخصوص فضاهای خارجی و داخلی

رنگ کف و نما (Deck stain) مخصوص فضای خارجی و داخلی(انواع چوب وترموود ها)

روغن جلادهنده و محافظت پارکت پایه آب دو جزیی HEMEL HEAVY TERAFFIC

روغن چوب نما اگزوتیک (exotic) مخصوص فضای خارجی بسیار قوی (انواع چوب وترموود ها)

750,000 تومان1,750,000 تومان

روغن ضدآب (Teak oil) مخصوص فضای خارجی و داخلی

روغن ظروف چوبی دو جزیی گیاهی و انواع چوب

550,000 تومان2,950,000 تومان

روغن ظروف چوبی و ۱۰۰% گیاهی تک جزیی

250,000 تومان2,500,000 تومان

روغن کف و نما (Deck oil) فضای خارجی(انواع چوب وترموود ها)

750,000 تومان3,400,000 تومان

روغن هاردواکس انواع چوب داخلی

600,000 تومان2,900,000 تومان