جلادهنده(وارنیش)چوب فضای داخلی

500,000 تومان

جلا دهنده مخصوص فضای داخلی

براق کننده سطوح فضای داخلی پایه آبی

  • خالص
  • سالم و ایمن
  • زیبایی طبیعی چوب را افزایش می‌دهد.
  • باعث تغییر رنگ چوب نمی‌شود
  • بدون سرب
  • روغن جلای فضای داخلی همل پس از رنگ فضای داخلی همل به‌عنوان جلای نهایی استفاده می‌شود.
  • دوستدار محیط‌زیست

 

 

صاف
روغن جلا داخل ساختمان چوب,وارنیش چوب همل,رنگ مخصوص فضای داخل ساختمان,رنگ بدون سرب همل,رنگ همل بدون سرب,رنگ دوستدار محیط زیست,
جلادهنده(وارنیش)چوب فضای داخلی